产品中心 SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS

SGT-MOS

 • 低导通电阻

 • 高开关效率

 • 高可靠性

 • 高功率密度

安建科技推出的SGT-MOSFET采用国际先进的工艺技术,由安建科技自主研发设计,由顶尖晶圆代工厂加工制造,目前已开发出25V~100V的SGT-MOS平台,正在开发150V SGT-MOS平台。

安建科技采用独特的版图和结构设计,提高芯片功率密度以及可靠性,基于卓越的研发及设计能力,安建科技低电压SGT产品已成功实现目前国内同级产品中最优水平的综合性能。

SGT-MOS的主要应用为开关电源、DC-DC转换器、马达控制等。

ProductPackageConfigurationPolarityVDSID(1)VGSVGS(th)RDS(ON)@ 4.5VRDS(ON)@10VQgDatasheet
Min.Max.Typ.Max.Typ.Max.Typ.Typ.
VAVVVnCnC
筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选重置筛选
JMV3708NADFN 3.3x3.3SingleN2580±100.41.21.72.2--28.16.6
JMV3809NDFN 3.3x3.3SingleN2522±100.41.2911.7--5.51.3
JMT3801NDFN 3.3x3.3DualN2524±100.41.29.812--8.92.2
JMM4719NDDFN 5x6SingleN30173±201.12.21.21.550.851.0510718
JMM4719NDFN 5x6SingleN30173±201.12.21.21.550.851.0510718
JMV4720NDDFN 3.3x3.3SingleN3075±201.12.22.93.71.92.4325
JMM4720NDFN 5x6SingleN3070±201.12.23.142.12.7325
JMV4708NDDFN 3.3x3.3SingleN3075±201.12.22.93.71.92.429.55.5
JMV4708NDDFN 3.3x3.3SingleN3075±201.12.22.93.71.92.429.55.5
JMM4708NDDFN 5x6SingleN3075±201.12.233.822.529.55.5
JMM4708NDFN 5x6SingleN3073±201.12.23.142.12.729.55.5
JMM4808NDFN 5x6SingleN3070±201.12.23.34.22.32.929.55.5
JMV4808NDFN 3.3x3.3SingleN3066±201.12.23.64.62.63.329.55.5
JMD4808NTO-252SingleN3074±201.12.23.74.72.73.429.55.5
JMP4708NTO-220SingleN3070±201.12.23.952.93.729.55.5
JMV4812NDFN 3.3x3.3SingleN3043±201.12.26.584.1517.43.1
JMM4812NDFN 5x6SingleN3043±201.12.26.584.1517.43.1
JMD4812NTO-252SingleN3036±201.12.27.18.94.76.117.43.1
JMM4716NDFN 5x6SingleN3021±201.12.210.613.86.68.610.92.2
JMS4710NDFN 3x3DualN3018±201.12.213.317.28.310.78.81.8
JMS4710NDFN 3x3DualN3018±201.12.210.914.16.98.910.92.2
JMM5770NDFN5x6SingleN40132±201.12.21.41.81.11.49718
JMM5770NDDFN5x6SingleN40138±201.12.21.41.81.11.49718
JMP5770NTO-220SingleN40113±201.12.222.61.62.19718
JMM5771NDFN5x6SingleN4081±201.12.22.83.62.12.6465.4
JMV5772NDDFN 3.3x3.3SingleN4063±201.12.23.84.92.83.4397
JMM5772NDFN 5x6SingleN4061±201.12.245.233.6397
JMV5751NDFN 3.3x3.3SingleN4039±201.12.27.59.85615.33
JMM6715NDFN5x6SingleN6079±201.22.23.44.42.42.95412
JMM6715NDDFN5x6SingleN6077±201.22.23.64.72.63.15412
JMM6716NDFN 5x6SingleN6096±201.22.22.22.81.82.48920
JMM6716NDDFN 5x6SingleN60104±201.22.22.22.81.82.48920
JMP6716NTO-220SingleN6094±201.22.22.63.42.12.78920
JMM8701NDFN 5x6SingleN10094±201.52.55.36.94.25--
JMP8701NTO-220SingleN10089±201.52.55.87.54.75.6--
JMG8701NTO-263SingleN10089±201.52.55.87.54.75.6--

(1) Silicon limited (TC= 100°C)

*
*
*
*
*
Share
13
IGBT单管
SJ-MOS
回到顶部