产品中心 SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS
 • SGT-MOS

SGT-MOS

 • 低导通电阻

 • 高开关效率

 • 高可靠性

 • 高功率密度

安建科技推出的SGT-MOSFET采用国际先进的工艺技术,由安建科技自主研发设计,由顶尖晶圆代工厂加工制造,目前已开发出25V~100V的SGT-MOS平台,正在开发150V SGT-MOS平台。

安建科技采用独特的版图和结构设计,提高芯片功率密度以及可靠性,基于卓越的研发及设计能力,安建科技低电压SGT产品已成功实现目前国内同级产品中最优水平的综合性能。

SGT-MOS的主要应用为开关电源、DC-DC转换器、马达控制等。

ProductPackageConfigurationPolarityVDSIDVGSVGS(th)RDS(on)@ 4.5VRDS(on)@10VQgDatasheet
Min.Max.Typ.Max.Typ.Max.Typ.
VAVVVnC
筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选筛选重置筛选
JMV3708NADFN 3.3x3.3SingleN2580±100.41.21.72.2--28.1
JMV3809NDFN 3.3x3.3SingleN2522±100.41.2911.7--5.5
JMT3801NDFN 3.3x3.3DualN2524±100.41.29.812--8.9
JMM4719NDDFN 5x6SingleN30173±201.12.21.21.550.851.05107
JMM4719NDFN 5x6SingleN30173±201.12.21.21.550.851.05107
JMV4720NDDFN 3.3x3.3SingleN3075±201.12.22.93.71.92.432
JMM4720NDFN 5x6SingleN3070±201.12.23.142.12.732
JMV4708NDDFN 3.3x3.3SingleN3075±201.12.22.93.71.92.429.5
JMV4708NDDFN 3.3x3.3SingleN3075±201.12.22.93.71.92.429.5
JMM4708NDDFN 5x6SingleN3075±201.12.233.822.529.5
JMM4708NDFN 5x6SingleN3073±201.12.23.142.12.729.5
JMM4808NDFN 5x6SingleN3070±201.12.23.34.22.32.929.5
JMV4808NDFN 3.3x3.3SingleN3066±201.12.23.64.62.63.329.5
JMD4808NTO-252SingleN3074±201.12.23.74.72.73.429.5
JMP4708NTO-220SingleN3070±201.12.23.952.93.729.5
JMV4812NDFN 3.3x3.3SingleN3043±201.12.26.584.1517.4
JMM4812NDFN 5x6SingleN3043±201.12.26.584.1517.4
JMD4812NTO-252SingleN3036±201.12.27.18.94.76.117.4
JMM4716NDFN 5x6SingleN3021±201.12.210.613.86.68.610.9
JMS4710NDFN 3x3DualN3018±201.12.213.317.28.310.78.8
JMS4710NDFN 3x3DualN3018±201.12.210.914.16.98.910.9
JMM5770NDFN 5x6SingleN40132±201.12.21.41.81.11.497
JMM5770NDDFN 5x6SingleN40138±201.12.21.41.81.11.497
JMP5770NTO-220SingleN40113±201.12.222.61.62.197
JMM5771NDFN 5x6SingleN4081±201.12.22.83.62.12.646
JMV5772NDDFN 3.3x3.3SingleN4063±201.12.23.84.92.83.439
JMM5772NDFN 5x6SingleN4061±201.12.245.233.639
JMV5751NDFN 3.3x3.3SingleN4039±201.12.27.59.85615.3
JMM6715NDFN 5x6SingleN6079±201.22.23.44.42.42.954
JMM6715NDDFN 5x6SingleN6077±201.22.23.64.72.63.154
JMM6716NDFN 5x6SingleN6096±201.22.22.22.81.82.489
JMM6716NDDFN 5x6SingleN60104±201.22.22.22.81.82.489
JMP6716NTO-220SingleN6094±201.22.22.63.42.12.789
JMM8701NDFN 5x6SingleN10094±201.52.55.36.94.25-
JMP8701NTO-220SingleN10089±201.52.55.87.54.75.6-
JMG8701NTO-263SingleN10089±201.52.55.87.54.75.6-
*
*
*
*
*
Share
17
IGBT单管
SJ-MOS
回到顶部